Blue Flower

qiymət

Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1133
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1725
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1735
Üzlük yoxdur Dünya qiymətləri kursunun öyrənilməsinə dair metodik vəsait
tərəfindən Q.S. Bayramov
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 2071
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4231
Üzlük yoxdur İnflyasiyanın anatomiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1006
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 17379
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2210
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1960
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2791
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2887
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2686
Üzlük yoxdur Qiymət və qiymətlərin formalaşması metodologiyası
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1196
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 792
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2289
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 899
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2103
Üzlük yoxdur Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət - iqtisadi əlaqələr
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1257
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3764
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslıq
tərəfindən Y. V. Jiryayeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1087