Blue Flower

audit

Üzlük yoxdur Audit
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 5033
Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1602
Üzlük yoxdur Audit və əminlik. F8 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3045
Üzlük yoxdur Audit.Qanunvericilik və normativ sənədlər toplusu
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2678
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1118
Üzlük yoxdur Auditin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 4384
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1794
Üzlük yoxdur Daxili audit
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2642
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2570
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1894
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4388
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 895
Üzlük yoxdur Korrupsion məktəblər,korrupsion universitetlər:Nə etmək olar?
tərəfindən Muriel Puasson, Jak Xallak
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1946
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1366
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1420
Üzlük yoxdur Nəzarət və təftiş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3360
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2101
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2473
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2322
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 881