Blue Flower

əmək

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1500
Üzlük yoxdur Azərbaycanın aqrar sektorunda əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi problemləri
tərəfindən Rauf Əliyev
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2430
Üzlük yoxdur Azərbaycanın əmək bazarı: problemlər və perspektivlər
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1714
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək haqqının ödənilməsinin yeni formaları: beynəlxalq təcrübədə
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2532
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3162
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1190
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2767
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2011
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1024
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4946
Üzlük yoxdur Elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili və normalaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3243
Üzlük yoxdur Erqonomika və iş təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1844
Üzlük yoxdur Erqonomika və əmək prosesləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2591
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 764
Üzlük yoxdur İqtisada giriş
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2985
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1584
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2306
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2683
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2638
Üzlük yoxdur Maşınqayırma istehsalının  iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1740
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1617
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1496
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1186
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1010
Üzlük yoxdur Pedaqogika
 / 1
İl: 1996
Baxılma sayı 1875
Üzlük yoxdur Qlobal siyasi iqtisad
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2392
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2035
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1008
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3563
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 878
Üzlük yoxdur Yüksəliş yolları. Özünə inam. Karyera. Liderlik
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2141
Üzlük yoxdur Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2577
Üzlük yoxdur Əmək hüququ
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2143
Üzlük yoxdur Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2481
Üzlük yoxdur Əməyin elmi təşkili
tərəfindən V. İ. İsmayılov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3498
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2629
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 7181
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatının əsasları
tərəfindən T. Q. Yusufova
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1879
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 6258
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 6782
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1839
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1981
Üzlük yoxdur Организация и нормирование труда в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2078
Üzlük yoxdur Организация управленческого труда
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1859
Üzlük yoxdur Основы организации труда
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 774
Üzlük yoxdur Основы социологии труда
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 794
Üzlük yoxdur Основы экономики труда
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2571
Üzlük yoxdur Рынок труда Азербайджана
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2192
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 721
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 785
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 791
Üzlük yoxdur Экономика и социология труда
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 794