Blue Flower

əmək

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1410
Üzlük yoxdur Azərbaycanın aqrar sektorunda əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi problemləri
tərəfindən Rauf Əliyev
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2336
Üzlük yoxdur Azərbaycanın əmək bazarı: problemlər və perspektivlər
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1618
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək haqqının ödənilməsinin yeni formaları: beynəlxalq təcrübədə
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2400
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3112
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2640
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1944
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1000
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4849
Üzlük yoxdur Elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili və normalaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3129
Üzlük yoxdur Erqonomika və iş təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1720
Üzlük yoxdur Erqonomika və əmək prosesləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2470
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 733
Üzlük yoxdur İqtisada giriş
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2887
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1556
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2200
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2572
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2518
Üzlük yoxdur Maşınqayırma istehsalının  iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1670
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1578
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1466
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1087
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Pedaqogika
 / 1
İl: 1996
Baxılma sayı 1789
Üzlük yoxdur Qlobal siyasi iqtisad
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2295
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1954
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 979
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3458
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 797
Üzlük yoxdur Yüksəliş yolları. Özünə inam. Karyera. Liderlik
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2067
Üzlük yoxdur Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2478
Üzlük yoxdur Əmək hüququ
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2042
Üzlük yoxdur Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2358
Üzlük yoxdur Əməyin elmi təşkili
tərəfindən V. İ. İsmayılov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3318
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2527
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 7031
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatının əsasları
tərəfindən T. Q. Yusufova
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1807
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 6127
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 6624
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1742
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1156
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1899
Üzlük yoxdur Организация и нормирование труда в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2000
Üzlük yoxdur Организация управленческого труда
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1768
Üzlük yoxdur Основы организации труда
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 741
Üzlük yoxdur Основы социологии труда
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 764
Üzlük yoxdur Основы экономики труда
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2458
Üzlük yoxdur Рынок труда Азербайджана
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2099
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 691
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 754
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 759
Üzlük yoxdur Экономика и социология труда
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 754