Blue Flower

əmtəə

Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2338
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1497
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1239
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1070
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1499
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2640
Üzlük yoxdur Biznes əlaqələri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 838
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1485
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1194
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3514
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat-1,2. Meqaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 7490
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 17030
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2099
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2200
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2345
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4292
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 937
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 2875
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3085
Üzlük yoxdur Təftiş və nəzarət
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1742
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1515