Blue Flower

istehsal

Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1768
Üzlük yoxdur Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4890
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4010
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2313
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2687
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikro-makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2081
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə
tərəfindən Yelena Kundişeva
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1415
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3266
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2267
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3833
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2060
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1268
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2630
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 926
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2739
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2390
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 809
Üzlük yoxdur Издержки производства и обращения
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 781