Blue Flower

istehsal

Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1839
Üzlük yoxdur Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 5201
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4243
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2376
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2750
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikro-makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2276
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1631
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə
tərəfindən Yelena Kundişeva
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1487
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3476
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2479
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4059
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2132
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1322
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2688
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 972
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2924
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1216
Üzlük yoxdur Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2575
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 854
Üzlük yoxdur Издержки производства и обращения
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 826