Blue Flower

müəssisə

Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 959
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1387
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2313
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2554
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2137
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti. F9 Acca
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2592
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1007
Üzlük yoxdur Müştərək müəssisə və sahibkarlıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3081
Üzlük yoxdur Müəssisə iqtisadı
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2049
Üzlük yoxdur Müəssisə siyasəti və strategiyaları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1940
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2084
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1003
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1761
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 926
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 995
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2739
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2063
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
tərəfindən Rafiq İsgəndərov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1547
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1241
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 670
Üzlük yoxdur Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2272