Blue Flower

təşkil

Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1338
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1969
Üzlük yoxdur Daxili audit
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2511
Üzlük yoxdur Elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili və normalaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3206
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2747
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1027
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 991
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 916
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. Icild.Gömrük işinin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2720
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1387
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 947
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2136
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3832
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 977
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 2136
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1001
Üzlük yoxdur Sığorta işinin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5296
Üzlük yoxdur Strateji planlaşdırma
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3687
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 881
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1136
Üzlük yoxdur Xalq təsərrüfatı sahələrində əmək haqqinin təşkili
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1923
Üzlük yoxdur Əməyin elmi təşkili
tərəfindən V. İ. İsmayılov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3447
Üzlük yoxdur Организация и нормирование труда в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2054
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 852
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1053