Blue Flower

teknikler

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının regionları : maliyyə və vergi potensialının proqnozlaşdırılması problemləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1197
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2451
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (15 yanvar 2005-ci tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə)
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1997
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1585
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1732
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1730
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2502
Üzlük yoxdur Devlet bütçesi
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 530
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4850
Üzlük yoxdur İktisat teorisi 2
tərəfindən Kenan Mortan
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 556
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
tərəfindən Nihat Edizdoğan
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 453
Üzlük yoxdur Mali tablolar analizi. 9 baskı
tərəfindən Öztin Akgüç
 / 0
İl: 1995
Baxılma sayı 505
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Mühasibatlıq üzrə praktikum
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 800
Üzlük yoxdur Örgüt geliştirme
tərəfindən Ömer Dinçer
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 495
Üzlük yoxdur Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 519
Üzlük yoxdur Sosyal güvenlik dersleri
tərəfindən Kadir Arıcı
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 467
Üzlük yoxdur Vergi hüququ
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2263
Üzlük yoxdur Vergi mədəniyyəti
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 763
Üzlük yoxdur Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 733
Üzlük yoxdur Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
tərəfindən Leonid Xodov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1299
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma : sxem və cədvəllərdə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2575
Üzlük yoxdur Vergitutmanın nəzəri metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2217
Üzlük yoxdur Yatırım projelerinin düzenlenmesi,değerlendirilmesi ve izlenmesi.6 baskı
tərəfindən Oktay Güvemli
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur Yönetim muhasebesi
tərəfindən Rifat Üstün
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 518
Üzlük yoxdur Налоги и налогообложение в Азербайджане
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2039