Blue Flower

torpaq

Üzlük yoxdur Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2676
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2424
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2218
Üzlük yoxdur Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial- iqtisadi və ekoloji əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 10370
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 952
Üzlük yoxdur Geodeziya
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 5320
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 2154
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 813
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2688
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1317
Üzlük yoxdur Tikinti işlərinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2702
Üzlük yoxdur Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2489
Üzlük yoxdur Təbiət və ekologiya
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 887
Üzlük yoxdur Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2440
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1103
Üzlük yoxdur Экономические проблемы интенсивного использования земельных угодий Азербайджана в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 728