Blue Flower

torpaq

Üzlük yoxdur Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2493
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2194
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2024
Üzlük yoxdur Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial- iqtisadi və ekoloji əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 10016
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 906
Üzlük yoxdur Geodeziya
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 4974
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 1977
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 771
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2629
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1256
Üzlük yoxdur Tikinti işlərinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2517
Üzlük yoxdur Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2263
Üzlük yoxdur Təbiət və ekologiya
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 849
Üzlük yoxdur Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2271
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1056
Üzlük yoxdur Экономические проблемы интенсивного использования земельных угодий Азербайджана в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 685