Blue Flower

qloballaşma

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3003
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2938
Üzlük yoxdur Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1680
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1544
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1294
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər və ekoloji problemlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2460
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1956
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1518
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1017
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1224
Üzlük yoxdur İctimaiyyətlə əlaqələr
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1146
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat-1,2. Meqaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 7523
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2494
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2500
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 909
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2652
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1713
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3366
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 2105
Üzlük yoxdur Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın formalaşması
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2737
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 921
Üzlük yoxdur Китай в глобальной мировой экономике
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 813
Üzlük yoxdur Сборник статей международной конференции по теме
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 693
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 866