Blue Flower

qloballaşma

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2827
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2810
Üzlük yoxdur Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1555
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1457
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1176
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər və ekoloji problemlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2349
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1831
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1466
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1165
Üzlük yoxdur İctimaiyyətlə əlaqələr
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1019
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat-1,2. Meqaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 7449
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2364
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2376
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 879
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2549
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1619
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3289
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1977
Üzlük yoxdur Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın formalaşması
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2618
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 856
Üzlük yoxdur Китай в глобальной мировой экономике
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 777
Üzlük yoxdur Сборник статей международной конференции по теме
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 661
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 838