Blue Flower

idarəetmə

Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4271
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4215
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1051
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri
tərəfindən Süleyman İsmayılov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2192
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2573
Üzlük yoxdur Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2632
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2062
Üzlük yoxdur Bələdiyyə idarəçiliyinin beynəlxalq təcrübəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2335
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1902
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1011
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 972
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 893
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2018
Baxılma sayı 1246
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. IV cild.Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 759
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1791
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1274
Üzlük yoxdur İdarəetmə mədəniyyəti. Xarici ölkələrin təcrübəsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2068
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 3311
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2287
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1266
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1789
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1300
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 934
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 991
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2502
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1850
Üzlük yoxdur İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1670
Üzlük yoxdur İnzibati idarəetmə huququ
tərəfindən Fərhad Mehdiyev
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1849
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4022
Üzlük yoxdur İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2782
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1226
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4114
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2056
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3337
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3513
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1524
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti. F9 Acca
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2525
Üzlük yoxdur Market Manager idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2148
Üzlük yoxdur Marketinq
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1143
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3211
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1581
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7539
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1616
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1249
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1104
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2081
Üzlük yoxdur Regionaı siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1818
Üzlük yoxdur Regional idarəetmənin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3096
Üzlük yoxdur Regional siyasət və idarəetmə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2251
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1752
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 981
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1737
Üzlük yoxdur Strateji idarəetmə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2779
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 866
Üzlük yoxdur The Stairway. Управление Легализованной Безопасной Целью Поставок Наращивание Потенциала Таможни в Меняющемся Мире
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 797
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1438
Üzlük yoxdur Ümumi və idarəetmə psixologiyasının əsas məsələləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1786
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 928
Üzlük yoxdur Основы  управления человеческими  ресурсами
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1010
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 692
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 828
Üzlük yoxdur Управление персоналом
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2031
Üzlük yoxdur Управление рынком
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2248
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 796
Üzlük yoxdur Экономика и управление нефтяной и газовой промышленностью
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2009
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 696