Blue Flower

bank

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2005
Üzlük yoxdur Azərbaycan banklarının investisiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1572
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1323
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1770
Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1012
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1943
Üzlük yoxdur Bank işi və elektron  bankçılıq
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1787
Üzlük yoxdur Bank işi. Bankirin stolüstü kitabı
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 2220
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 5175
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1320
Üzlük yoxdur Banklar və bank əməliyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2470
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1900
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2575
Üzlük yoxdur Dünya ölkələrinin bank sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1901
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1666
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 950
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2087
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1756
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1023
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1124
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 971
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7539
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu (sahələr üzrə)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1195
Üzlük yoxdur Mərkəzi Avrasiya ölkələrinin valyutaları. Maliyyə qloballaşması kontekstində
tərəfindən Eldar İsmayılov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1514
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1120
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1104
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2081
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 891
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 760
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 891
Üzlük yoxdur Pul, kredit, banklar, giymətli kağızlar və valyuta
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 819
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1118
Üzlük yoxdur Pulun əks-milliləşdirilməsi: dəqiqləşdirilmiş arqument. Paralel valyutalar nəzəriyyəsi və təcrübəsinin təhlili
tərəfindən F. A. Hayek
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1096
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1785
Üzlük yoxdur Veksel dövriyyəsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 918
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin kommersiyası
tərəfindən İradə Vəliyeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1447
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2107
Üzlük yoxdur Банковский кризис и реформирование банковского сектора и контексте глобализации
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 665
Üzlük yoxdur Влияние кризиса на логику реформирования банковской системы: мировые тенденции
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 663
Üzlük yoxdur Рынок банковских услуг: теория и практика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 764