Blue Flower

insan

Üzlük yoxdur Azərbaycan Avropa Şurasında (2001-2005):ictimai-siyasi ədəbiyyat
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2437
Üzlük yoxdur Davamlı insan inkişafı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3852
Üzlük yoxdur Davamlı insan inkişafının əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2503
Üzlük yoxdur Ekologiya
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1290
Üzlük yoxdur Ekologiya ətraf mühit və insan
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1445
Üzlük yoxdur Erqonomika və iş təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1936
Üzlük yoxdur Erqonomika və əmək prosesləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2706
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1333
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qərb bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan Respublikası səhiyyəsinin inkişafı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 780
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur İnsan hakları və demokratikleşme süreci
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 627
Üzlük yoxdur İnsan inkişafının əsasları
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1669
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2599
Üzlük yoxdur İnsan və vətəndaş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi haqqında
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2101
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7650
Üzlük yoxdur Tərəqqi,insan və şəxsiyyətin dünyagörüşü
tərəfindən Maqsud Fərhadoğlu
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1992
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Yüksəliş yolları. Özünə inam. Karyera. Liderlik
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2221
Üzlük yoxdur Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2573
Üzlük yoxdur Основы  управления человеческими  ресурсами
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Основы человеческого развития
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1199
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 810