Blue Flower

material

Üzlük yoxdur APPLİCATİON of İNFORMATİON and COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 1992
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların soyqırımı.Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti və onun acı nəticələri
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1332
Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1539
Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. II c.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1477
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11712
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1243
Üzlük yoxdur Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya  İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər. IV Beynəlxalq Kongresinin materialları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1372
Üzlük yoxdur Siyasi iqtisad : Müasir problemlər və perespektivlər.
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2127
Üzlük yoxdur Toxuculuq materialşünaslığı
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 991