Blue Flower

texnologiya

Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1119
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1225
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1123
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1732
Üzlük yoxdur Çörək, makaron və unlu qənnadı məmulatları istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1781
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 3635
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1840
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. Icild.Gömrük işinin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2693
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2498
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1848
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1261
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1079
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1261
Üzlük yoxdur Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1166
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3204
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3145
Üzlük yoxdur Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1175
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11710
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2044
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1030
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası və avadanlıqları kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1260
Üzlük yoxdur Qida fiziologiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 741
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2042
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 953
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 763
Üzlük yoxdur Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2338
Üzlük yoxdur Şərabın texnologiyası və ekspertizası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 970
Üzlük yoxdur Texnologiyalar və yeniliklərin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1403
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1111
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2127
Üzlük yoxdur Word 7.0
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1948
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnikası və texnologiyası
tərəfindən S.H. İsfəndiyarov
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2536
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3197
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 821