Blue Flower

texnologiya

Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1165
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1313
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1965
Üzlük yoxdur Çörək, makaron və unlu qənnadı məmulatları istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1955
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 3783
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1937
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. Icild.Gömrük işinin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2768
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2707
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1893
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1318
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1133
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1331
Üzlük yoxdur Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1342
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3394
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3361
Üzlük yoxdur Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1348
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11942
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2276
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1086
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası və avadanlıqları kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1435
Üzlük yoxdur Qida fiziologiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 790
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2124
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1019
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 813
Üzlük yoxdur Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2500
Üzlük yoxdur Şərabın texnologiyası və ekspertizası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1043
Üzlük yoxdur Texnologiyalar və yeniliklərin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1575
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2200
Üzlük yoxdur Word 7.0
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2114
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnikası və texnologiyası
tərəfindən S.H. İsfəndiyarov
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2702
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3300
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 877