Blue Flower

konfrans

Üzlük yoxdur APPLİCATİON of İNFORMATİON and COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 1992
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların soyqırımı.Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti və onun acı nəticələri
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1332
Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1539
Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. II c.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1477
Üzlük yoxdur II International scientific confrerence of YOUNG RESEARCHERS PROCEEDINGS ( Dedicated to 91 Anniversary of the National Leader of Azerbayjan Heydar Aliyev
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1244
Üzlük yoxdur Siyasi iqtisad : Müasir problemlər və perespektivlər.
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur VIII Türk Dünyası iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət forumunun materialları.İpək yolu XXI əsrdə
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 1328