Blue Flower

mənfəət

Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1047
Üzlük yoxdur Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1347
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5556
Üzlük yoxdur Biznes huququ və vergilər
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2245
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1298
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1061
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1131
Üzlük yoxdur Maliyyə vəziyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2027
Üzlük yoxdur Maşınqayırma istehsalının  iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1670
Üzlük yoxdur Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1057
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1955