Blue Flower

tənzimlənmə

Üzlük yoxdur Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1375
Üzlük yoxdur Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2759
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2572
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1731
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2345
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1089
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1647
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2214
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2504
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2135
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1315
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2288
Üzlük yoxdur İnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2081
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2278
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2557
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 995
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialının formalaşdırılması və səmərəli istifadəsi problemləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1113
Üzlük yoxdur Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyatın inkişafında rolu
tərəfindən Z.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1826
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1947
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2305
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2347
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət təhzimlənməsinin konseptual əsasları
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 1742
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2753
Üzlük yoxdur Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2158
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 738
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 841
Üzlük yoxdur Region iqtisadiyyatının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2064
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1221
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq nəzəriyyəsi.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2412
Üzlük yoxdur Sığortanın əsasları
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1618
Üzlük yoxdur Vergi və investisiya mühiti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 830
Üzlük yoxdur Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
tərəfindən Leonid Xodov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1299
Üzlük yoxdur Vergiyə giriş
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 837
Üzlük yoxdur Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1056
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin vergi sistemi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 822
Üzlük yoxdur Государственное регулирование экономики
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 810