Blue Flower

ticarət

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2200
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2940
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3286
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2809
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1209
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi siyasət
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1471
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1379
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1707
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2314
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1279
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1506
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1676
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2949
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3077
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2789
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1566
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3909
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1847
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2881
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 943
Üzlük yoxdur İnkoterms 2010:Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1379
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2837
Üzlük yoxdur Marketinq anlayışı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1456
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu (sahələr üzrə)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1393
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 2244
Üzlük yoxdur Qlobal mühitdə biznes
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1737
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2076
Üzlük yoxdur Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət - iqtisadi əlaqələr
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1204
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1447
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2020
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. I hissə
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 935
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1094
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur Ticarət, pul,mentalitet
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 929
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1510
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Türk dünyasının Kıbrısı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1149
Üzlük yoxdur Tətbiqi xarici ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 952
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Valyutanın dönərliyi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2142