Blue Flower

ticarət

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1997
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2731
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3057
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2611
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1150
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1123
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi siyasət
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1253
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1316
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1647
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2214
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1219
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1317
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1500
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2710
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2848
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2572
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1486
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3520
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1664
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2694
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 890
Üzlük yoxdur İnkoterms 2010:Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1305
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2626
Üzlük yoxdur Marketinq anlayışı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1391
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu (sahələr üzrə)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 2078
Üzlük yoxdur Qlobal mühitdə biznes
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1529
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1955
Üzlük yoxdur Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət - iqtisadi əlaqələr
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1051
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1370
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1842
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. I hissə
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 889
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1034
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 929
Üzlük yoxdur Ticarət, pul,mentalitet
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 879
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1436
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1111
Üzlük yoxdur Türk dünyasının Kıbrısı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 989
Üzlük yoxdur Tətbiqi xarici ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 866
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 799
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 884
Üzlük yoxdur Valyutanın dönərliyi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1974