Blue Flower

təsərrüfat

Üzlük yoxdur Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1617
Üzlük yoxdur Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya təsərrüfat əlaqələri şəraitində
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1630
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1491
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1198
Üzlük yoxdur Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2127
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 1934
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 916
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2306
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2526
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2090
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüqqələrin inkişafı və yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2076
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1038
Üzlük yoxdur Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi
tərəfindən Nemət Əlibəyov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1759
Üzlük yoxdur Конкурентоспособность отраслей сельского хозяйства и потенциал ее повышения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1856