Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Məmməd İbrahim oğlu Məmmədov
Redaktor: Y.İ.Hacızalov
Səhifə: 258
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2015
N° kataloq: 007 M51
Baxılma sayı: 1617
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda sistemlər və sistemli təhlil kibernetikanın dərketmə vasitəsi kimi, makroiqtisadi, mikroiqtisadi və lokal iqtisadi sistemlərin optimal lidarə edilməsi, bazar strukturunda mal yeridilişinin optimallaşdırılması və s.geniş şərh olunmuşdur.