Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu Məmmədov
Redaktor: P. Tanrıverdi
Səhifə: 504
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2004
N° kataloq: 338 M52
Baxılma sayı: 3220
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada keçid iqtisadiyyatı dövründə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının ağır vəziyyəti, onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları, sağlam milli iqtisadiyyatın formalaşmasının ümumi iqtisadi qanunauyğunluqları, milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında istehsalın amilləri sistemində insan amilinin yeri və s. problemləri tədqiq olunur.