Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Hacı Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu Meybullayev, S.M. Mikayılova
Redaktor: A.Ş.Şəkərəliyev
Səhifə: 372
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2015
N° kataloq: 338 M35
Baxılma sayı: 2717
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərslikdə müasir qloballaşan dünyada transformasiya prosesinin ümumi qanunauyğunluqları, mərhələləri, dayanaqlı inkişafın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla iqtisadi təhlükəsizlik nəzəriyyəsinin əsasları şərh olunmuşdur.