Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Heydər Hüseynov
Redaktor: Y.Rüstəmov
Səhifə: 400
ISBN: 978-9952-34-170-6
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2007
N° kataloq: 1(03) H97
Baxılma sayı: 2306
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Heydər Hüseynov bu kitabda XIX əsrdə yaşayıb- yaratmış görkəmli Azərbatycan mütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa Bakixanov, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin dünyagörüşünü ustalıqla təhlil etmiş, bütövlükdə Azərbaycan fəlsəfi tarixinin sistemli tədqiqinin elmi əsasını yaratmışdır.