Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Humeyrə Teymur qızı Mustafayeva
Redaktor: A.Şükürov
Səhifə: 171
ISBN: 9852-428-03-18
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2008
N° kataloq: 338 M92
Baxılma sayı: 2594
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Babayeva Natiqə

Xülasə:Kiıtabda Beynəlxalq münasibətlər sistemində ekoloji problemlərin yeri və rolu məsələləri, onların həlli öz əksini tapmışdır. Çağdaş qloballaşmanın siyasi aspekti, ekoloji təhlükəsizlik, ətraf mühitin mühafizəsi kimi zəruri vəzifələr hərtərəfli nəzərdən keçirilmişdir.