Lovegra Experiences Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Meizitang Soft Gel Reviews Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs
Iqtisadiyyat və sənaye - İqtisaddiyyat və sənaye - Ətraf mühit və nəzəriyyə
 Çap 
Kateqoriya: İqtisaddiyyat və sənaye
Müəllif: Kəmalə Zeynal qızı Zeynalova
Redaktor: E.Q.Mehrəliyev
Səhifə: 65
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2007
N° kataloq: 661 Z35
Baxılma sayı: 767
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda ətraf mühitin çirklənməsindən dəyən sosial-iqtisadi zərərin hesablanmasının nəzəri əsasları və onların praktiki əhəmiyyətindən bəhs edilir.Burada ilk növbədə,nəzəri əsas kimi ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi qiymətləndirilməsi yolları və iqtisadi zərərin kəmiyyətcə ölçülməsinin üç mühüm üsulu göstərilmişdir.