Çap 
Kateqoriya: İqtisaddiyyat və sənaye
Müəllif: Kəmalə Zeynal qızı Zeynalova
Redaktor: E.Q.Mehrəliyev
Səhifə: 65
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2007
N° kataloq: 661 Z35
Baxılma sayı: 827
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda ətraf mühitin çirklənməsindən dəyən sosial-iqtisadi zərərin hesablanmasının nəzəri əsasları və onların praktiki əhəmiyyətindən bəhs edilir.Burada ilk növbədə,nəzəri əsas kimi ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi qiymətləndirilməsi yolları və iqtisadi zərərin kəmiyyətcə ölçülməsinin üç mühüm üsulu göstərilmişdir.