Çap 
Kateqoriya: İqtisaddiyyat və sənaye
Müəllif: Qərib Şamil oğlu Məmmədov, Mahmud Yusif oğlu Xəlilov
Səhifə: 608
ISBN: 5-8066-1765-3
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2006
N° kataloq: B1 M51
Baxılma sayı: 1385
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda dünyada,o cümlədən Azərbaycanda ekologiya elminin inkişaf tarixi,müxtəlif səviyyələrdə təbii sistemlərin funksiyalarının əsas qanunauyğunluqları,insan ekologiyası; insan tərəfindən təbii ekosistemlərin fəaliyyət prinsiplərinin pozulması və onun ekoloji nəticələri;ətraf mühitin əsas çirkləndiricilərin ətraflı xarakteristikası və s.verilmişdir.