Viagra En Ligne Lida Daidaihua Acheter Kamagra Jelly Acheter viagra Acheter Viagra Acheter Cialis soft tabs Acheter kamagra Cialis soft Levitra En Ligne Cialis sans ordonnance acheter kamagra oral jelly cialis pharmacie Acheter viagra generique Viagra pour Femme viagra soft Kamagra pas cher Acheter Cialis Generique Kamagra Oral Jelly Acheter kamagra efferverscent Acheter Cialis strips viagra femme
Cialis Original Kamagra Super Kamagra Kamagra 100mg Kamagra Jelly kaufen Viagra Caps kaufen Cialis Daily kaufen Levitra Generika Lida Testpakete Viagra Original Kamagra Kautabletten Viagra Soft Tabs Viagra bestellen Gegen Haarausfall Cialis Jelly kaufen Levitra kaufen Cialis Daily Cialis Soft Tabs Cialis Soft kaufen Priligy kaufen cialis 20mg Kamagra Gold Cialis 5mg Viagra kaufen

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

İqtisaddiyyat və sənaye

Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 2734
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1209
Üzlük yoxdur Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı: 299
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 419
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı: 369
Üzlük yoxdur Dövlət borcu və onun idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 495
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1903
Üzlük yoxdur Ekologiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 396
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 573
Üzlük yoxdur Ekologiya Hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 512
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 1082
Üzlük yoxdur Ekologiya ətraf mühit və insan
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 941
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 380
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 386
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 956
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 248
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 275
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 385
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 501
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 587
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 464
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 1601
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 889
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1010
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1416
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 388
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 407
Üzlük yoxdur Məlumat idarəetmə sistemləri
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 236
Üzlük yoxdur Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 288
Üzlük yoxdur Qiymət və qiymətlərin formalaşması metodologiyası
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 408
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 260
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 384
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 388
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 393
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 582
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın inkişafına komək
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 226
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 623
Üzlük yoxdur Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində
tərəfindən Fərhad Rəhmanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 467
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadi metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 438
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1184
Üzlük yoxdur Tariflər sistemi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 291
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 393
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 695
Üzlük yoxdur Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 370
Üzlük yoxdur Turizmin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 308
Üzlük yoxdur Təbiət və ekologiya
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 273
Üzlük yoxdur Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 1935
Üzlük yoxdur Təbiətdən istifadənin və ətraf mühütin mühafizəsinin iqtisadiyyatı
tərəfindən Tahir Quliyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1869
Üzlük yoxdur Tətbiqi ekologiya
 / 1
Baxılma sayı: 482
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 497
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsinin aktual məsələləri
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı: 259
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 634
Üzlük yoxdur Ətraf mühit və nəzəriyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 345
Üzlük yoxdur География туризма
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 329
Üzlük yoxdur Государственное регулирование экономики
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 313
Üzlük yoxdur Издержки производства и обращения
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 260
Üzlük yoxdur Международный туризм и развитие туризма в Азербайджанской Республике.
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 228
Üzlük yoxdur Основы организации труда
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 258
Üzlük yoxdur Основы социологии труда
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 273
Üzlük yoxdur Оценка недвижимости
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Предпринимательство в туризме Азербайджана
tərəfindən А.А. Азизов
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 231
Üzlük yoxdur Проблемы государственных и муниципальных финансов
tərəfindən N.R. Quliyev
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 227
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı: 238
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Экономика и социология труда
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı: 237
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 303
Üzlük yoxdur Экономика природопользования и охрана окружающей среды
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 301
Üzlük yoxdur Экономические проблемы интенсивного использования земельных угодий Азербайджана в условиях рыночной экономики
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 244
Cialis Soft Priligy Dapoxetin Viagra Generika Propecia kaufen Propecia Generika Viagra Soft kaufen LIDA Dai dai hua sildenafil kaufen Kamagra Gold kaufen Brand Cialis kaufen cialis online schweiz Levitra Original Generika Testpakete Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia

        

oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Scarpe louis vuitton Ray ban adidas Adidas superstar longchamp air max Cinture scarpe Puma Puma Scarpe Scarpe nike air max scarpe asics nike air force Saucony polo camicie Polo Ralph Lauren scarpe Nike Cappelli
Hazırladı : Hasan İsmayılov / UNEC - E-kitabxana.