Developed in conjunction with Ext-Joom.com

İqtisaddiyyat və sənaye

Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 2470
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1082
Üzlük yoxdur Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı: 233
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 350
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 257
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur Dövlət borcu və onun idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 449
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1678
Üzlük yoxdur Ekologiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 340
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 515
Üzlük yoxdur Ekologiya Hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 439
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 979
Üzlük yoxdur Ekologiya ətraf mühit və insan
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 879
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 310
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 298
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 829
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 185
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 228
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 337
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 457
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 528
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 410
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 1436
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 821
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 842
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1294
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 310
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 343
Üzlük yoxdur Məlumat idarəetmə sistemləri
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 186
Üzlük yoxdur Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 273
Üzlük yoxdur Pensiya təminatının inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 240
Üzlük yoxdur Qiymət və qiymətlərin formalaşması metodologiyası
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 350
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 227
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 323
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 342
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 342
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 499
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın inkişafına komək
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 171
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 530
Üzlük yoxdur Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində
tərəfindən Fərhad Rəhmanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 403
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadi metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 383
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1100
Üzlük yoxdur Tariflər sistemi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 241
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 334
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 640
Üzlük yoxdur Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 324
Üzlük yoxdur Turizmin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 255
Üzlük yoxdur Təbiət və ekologiya
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 220
Üzlük yoxdur Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 1814
Üzlük yoxdur Təbiətdən istifadənin və ətraf mühütin mühafizəsinin iqtisadiyyatı
tərəfindən Tahir Quliyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1737
Üzlük yoxdur Tətbiqi ekologiya
 / 1
Baxılma sayı: 429
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 442
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsinin aktual məsələləri
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı: 216
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 568
Üzlük yoxdur Ətraf mühit və nəzəriyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 298
Üzlük yoxdur География туризма
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı: 276
Üzlük yoxdur Государственное регулирование экономики
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 271
Üzlük yoxdur Издержки производства и обращения
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 213
Üzlük yoxdur Международный туризм и развитие туризма в Азербайджанской Республике.
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 196
Üzlük yoxdur Основы организации труда
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 217
Üzlük yoxdur Основы социологии труда
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 241
Üzlük yoxdur Оценка недвижимости
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 186
Üzlük yoxdur Предпринимательство в туризме Азербайджана
tərəfindən А.А. Азизов
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 183
Üzlük yoxdur Проблемы государственных и муниципальных финансов
tərəfindən N.R. Quliyev
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 193
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı: 200
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı: 246
Üzlük yoxdur Экономика и социология труда
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı: 205
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 265
Üzlük yoxdur Экономика природопользования и охрана окружающей среды
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 270
Üzlük yoxdur Экономические проблемы интенсивного использования земельных угодий Азербайджана в условиях рыночной экономики
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 214