Çap 
Kateqoriya: Uçot -iqtisad
Müəllif: İlyas Mənsur oğlu Həsənov
Redaktor: S.M. Yaqubov
Səhifə: 169
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2006
N° kataloq: 338.9 H62
Baxılma sayı: 1119
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə::Göstəriş indiki bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyat və onun sahələri üzrə baş verən dəyişmələri və onların dinamikasını əks etdirən göstəricilər sisteminin ayrı-ayrılıqda hesablanması metodlarının və onların öyrənilməsi üsullarına həsr edilmişdir.