Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uçot -iqtisad

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 451
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 272
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 707
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 458
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 427
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1661
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 366
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 572
Üzlük yoxdur Çoxölçülü statistika üsulları
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 217
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 400
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 519
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 513
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 465
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 701
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 259
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 393
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 707
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 370
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 403
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 316
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 254
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 235
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 278
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 402
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 379
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 427
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 496
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 358
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 431
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 453
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 391
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 423
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 384
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 302
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 255
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 384
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 572
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 385
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 287
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 324
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 769
Üzlük yoxdur Mühasibatlıq üzrə praktikum
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 256
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 320
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 236
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 300
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 287
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 317
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 434
Üzlük yoxdur Statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 268
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 490
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 210
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 497
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 308
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi. (Məsələlər külliyyatı)
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 149
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 370
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən S. M. Hacıyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 528
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 396
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1219
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 205
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 282
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 259
Üzlük yoxdur Əhali statistikası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 388
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 403
Üzlük yoxdur Ətraf mühitin qorunması statistikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 363
Üzlük yoxdur Бухгалтерский учет
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 264
Üzlük yoxdur Обшая теория статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 156
Üzlük yoxdur Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 115
Üzlük yoxdur Основы статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 119
Üzlük yoxdur Перспективный экономический анализ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 228
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 202
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 378
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 94
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 258
Üzlük yoxdur Учебное пособие по общей теории статистики
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 201
Üzlük yoxdur Финансово-банковская статистика
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 222
Üzlük yoxdur Экономика и демографические процессы в Азербайджане
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 200
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 97
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 126
Üzlük yoxdur Экономический анализ
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 231
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 484