Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uçot -iqtisad

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 507
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 316
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 767
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 492
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 480
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1808
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 423
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 641
Üzlük yoxdur Çoxölçülü statistika üsulları
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 253
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 472
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 565
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 572
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 516
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 753
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 321
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 436
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 758
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 417
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 439
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 343
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 281
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 270
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 307
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 449
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 435
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 465
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 555
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 417
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 500
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 484
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 444
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 473
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 426
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 339
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 291
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 452
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 645
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 439
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 339
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 358
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 813
Üzlük yoxdur Mühasibatlıq üzrə praktikum
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 347
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 256
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 343
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 328
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 345
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 465
Üzlük yoxdur Statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 309
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 560
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 261
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 591
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 336
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi. (Məsələlər külliyyatı)
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 173
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 408
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən S. M. Hacıyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 582
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 428
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1394
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 237
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 314
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 285
Üzlük yoxdur Əhali statistikası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 426
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 472
Üzlük yoxdur Ətraf mühitin qorunması statistikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 381
Üzlük yoxdur Бухгалтерский учет
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Обшая теория статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 176
Üzlük yoxdur Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 138
Üzlük yoxdur Основы статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 146
Üzlük yoxdur Перспективный экономический анализ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 253
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 226
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 418
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 117
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 277
Üzlük yoxdur Учебное пособие по общей теории статистики
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 216
Üzlük yoxdur Финансово-банковская статистика
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 256
Üzlük yoxdur Экономика и демографические процессы в Азербайджане
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 227
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 117
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 151
Üzlük yoxdur Экономический анализ
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 262
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 526