Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uçot -iqtisad

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 411
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 231
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 641
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 439
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 413
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1549
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 338
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 524
Üzlük yoxdur Çoxölçülü statistika üsulları
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 185
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 333
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 480
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 487
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 435
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 668
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 235
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 379
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 662
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 358
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 367
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 214
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 212
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 257
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 386
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 359
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 403
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 482
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 324
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 415
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 434
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 355
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 383
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 357
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 267
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 348
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 543
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 328
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 225
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 307
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 750
Üzlük yoxdur Mühasibatlıq üzrə praktikum
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 234
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 282
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 209
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 262
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 273
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 280
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 424
Üzlük yoxdur Statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 242
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 452
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 187
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 466
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 294
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi. (Məsələlər külliyyatı)
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 128
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 346
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən S. M. Hacıyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 492
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 385
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1129
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 174
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 272
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 233
Üzlük yoxdur Əhali statistikası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 363
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 360
Üzlük yoxdur Ətraf mühitin qorunması statistikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 350
Üzlük yoxdur Бухгалтерский учет
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 239
Üzlük yoxdur Обшая теория статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 140
Üzlük yoxdur Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 98
Üzlük yoxdur Основы статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 111
Üzlük yoxdur Перспективный экономический анализ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 201
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 197
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 366
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 89
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 229
Üzlük yoxdur Учебное пособие по общей теории статистики
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 183
Üzlük yoxdur Финансово-банковская статистика
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Экономика и демографические процессы в Азербайджане
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 194
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 92
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 116
Üzlük yoxdur Экономический анализ
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 214
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 470