Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uçot -iqtisad

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 368
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 205
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 591
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 424
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 395
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 1442
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 314
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 493
Üzlük yoxdur Çoxölçülü statistika üsulları
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 166
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 293
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 467
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 458
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 413
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 627
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 211
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 363
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 638
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 342
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 345
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 269
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 196
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 196
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 240
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 369
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 342
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 387
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 469
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 305
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 399
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 420
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 329
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 362
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 339
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 244
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 202
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 514
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 309
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 190
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 296
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 728
Üzlük yoxdur Mühasibatlıq üzrə praktikum
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 227
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 272
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı: 198
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 247
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 263
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 265
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 411
Üzlük yoxdur Statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 209
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 424
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 168
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 435
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi. (Məsələlər külliyyatı)
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 110
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 331
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən S. M. Hacıyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 467
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 371
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1072
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 162
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 266
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Əhali statistikası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 348
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 342
Üzlük yoxdur Ətraf mühitin qorunması statistikası
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 329
Üzlük yoxdur Бухгалтерский учет
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 227
Üzlük yoxdur Обшая теория статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 124
Üzlük yoxdur Общая теория статистики : Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 88
Üzlük yoxdur Основы статистики
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 96
Üzlük yoxdur Перспективный экономический анализ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 187
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 190
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 349
Üzlük yoxdur Теория экономического анализа
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 80
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 214
Üzlük yoxdur Учебное пособие по общей теории статистики
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı: 176
Üzlük yoxdur Финансово-банковская статистика
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 206
Üzlük yoxdur Экономика и демографические процессы в Азербайджане
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 187
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 84
Üzlük yoxdur Экономический анализ
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 104
Üzlük yoxdur Экономический анализ
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 203
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı: 460