Çap 
Kateqoriya: Tərcümə olunmuş dərsliklər
Müəllif: Anatoliy Antonoviç Mazaraki
Redaktor: K.P.Paşayev
Səhifə: 578
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2010
N° kataloq: 338.4 M 31
Baxılma sayı: 860
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə: Qədim zamanlardan təşəkkül tapan ticarət, cəmiyyət və onun inkişafının bütün mərhələlərini keçərək,insan məişətinin bütün sferalarının yaradılmasında aktiv rol oynamışdır. Müəllif tərəfindən aparılmış iqtisadi,fəlsəfi və kultroloji təhlil ticarəti sivilizasiyanın ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi göstərir.