Çap 
Kateqoriya: Tərcümə olunmuş dərsliklər
Redaktor: İ.P.Nikolayeva
Səhifə: 573
ISBN: 5-238-00610-1
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2008
N° kataloq: 338 D97
Qeyd: tərc.red.Ş.H.Hacıyev
Baxılma sayı: 1536
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Bu dərs vəsaitində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyəti,əsas tendensiyaları və inkişaf qanunauyğunluqları,dünya iqtisadiyyatının fəaliyyəti,dünya təsərrüfat əlaqələrinin müxtəlif formalarına baxılır.