Developed in conjunction with Ext-Joom.com

İnformatika və idarə etmə

Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 359
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 303
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 356
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı: 345
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 930
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 570
Üzlük yoxdur İnformatikanın elementləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 337
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 817
Üzlük yoxdur İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 516
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 499
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 2198
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 663
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 382
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 2956
Üzlük yoxdur Microsoft Excel İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə işlənməsi.
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 972
Üzlük yoxdur MS Excel cədvəl prosessoru haqqında ilkin məlumatlar və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 743
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 664
Üzlük yoxdur Təşkilati davranış
tərəfindən N.F. Axundova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 576
Üzlük yoxdur Стратегический менеджмент
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 228