Developed in conjunction with Ext-Joom.com

İnformatika və idarə etmə

Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 441
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 380
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 428
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı: 420
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 1067
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 654
Üzlük yoxdur İnformatikanın elementləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 413
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 935
Üzlük yoxdur İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 618
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 587
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 2404
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 778
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 469
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 3345
Üzlük yoxdur Microsoft Excel İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə işlənməsi.
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 1133
Üzlük yoxdur MS Excel cədvəl prosessoru haqqında ilkin məlumatlar və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 889
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 742
Üzlük yoxdur Təşkilati davranış
tərəfindən N.F. Axundova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 669
Üzlük yoxdur Стратегический менеджмент
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 290