Developed in conjunction with Ext-Joom.com

İnformatika və idarə etmə

Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 334
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 284
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 339
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı: 326
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 884
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 539
Üzlük yoxdur İnformatikanın elementləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 313
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 774
Üzlük yoxdur İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 475
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 473
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 2079
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 637
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 359
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 2842
Üzlük yoxdur Microsoft Excel İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə işlənməsi.
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 937
Üzlük yoxdur MS Excel cədvəl prosessoru haqqında ilkin məlumatlar və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 702
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 624
Üzlük yoxdur Təşkilati davranış
tərəfindən N.F. Axundova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 546
Üzlük yoxdur Стратегический менеджмент
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 213