Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Ədalət Cəlal oğlu Muradov
Redaktor: H.Babayev
Səhifə: 35
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2005
N° kataloq: 01 M92
Baxılma sayı: 3130
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Həsən İsmayılov

Xülasə : Xidmətlər dünya iqtisadiyyatının ən dinamik inkişaf edən sektorudur. Dünya Ümumi Daxili Məhsulunun üçdə ikisi, dünyada ümumi məşğul əhalinin üçdə biri, və dünya ticarətinin beşdə birindən çoxu məhz xidmətlərin payına düşür. Xidmətlər sektorunun mövcud və artan rolunu nəzərə alaraq o Uruqvay Raundu çərçivəsində müzakirə edilən məsələlər sırasına daxil edilmişdir. Bu məqalənin əsas məqsədi xidmətlərə dair ÜTT-nin mövcud tələblərinin araşdırılmasının, onların yerinə yetirilməsinin milli xidmətlər bazarına təsirinin qiymətləndirilməsinin nəticələrini, milli xidmətlər bazarının mövcud inkişaf vəziyyəti və eləcə də xidmətlər üzrə Azərbaycanın öz üzərinə götürmək istədiyi öhdəliklərin mahiyyətinə dair məlumatları bu kimi məlumatlarda maraqlı olan tərəflərə çatdırmaqdan ibarətdir. Bu məqalə həm də bu sahə üzrə məşğul olan mütəxəssislərə, qeyri hökumət təşkilatlarma və ümumiyyətlə bütün maraqlı tərəflərə tədqiqatların artırılmasına dair çağırış və fıkir mübadiləsinə dəvətdir.