Lovegra Experiences Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Meizitang Soft Gel Reviews Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs
Texnologiya və dizayn - Kitabxana - Modelləşdirmə, onun məntiqi-qnoseoloji aspektləri
 Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Vaqif Şəkərəli oğlu Abışov
Redaktor: İ.Ə. Rüstəmov
Səhifə: 300
ISBN: 5-8066-1656-8
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2004
N° kataloq: 518 A13
Baxılma sayı: 1402
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Əsərdə müasir elmin nailiyyətlərinə istinadən sistem-struktur yanaşma prinsipi əsasında model anlayışının mənşəyi,təkamülü,mahiyyəti,funksiyaları, təsnifatı, modelləşdirmənin müxtəlif növləri və tətbiqi,ideal təbiəti,model və nəzəriyyənin münasibətinin qnoseoloji aspektləri işıqlandirilmaqla,biliyin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunan modelləşdirilmə metodunun məntiqi-qnoseloji təhlili verilir.