Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Vaqif Şəkərəli oğlu Abışov
Redaktor: İ.Ə. Rüstəmov
Səhifə: 300
ISBN: 5-8066-1656-8
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2004
N° kataloq: 518 A13
Baxılma sayı: 1573
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Əsərdə müasir elmin nailiyyətlərinə istinadən sistem-struktur yanaşma prinsipi əsasında model anlayışının mənşəyi,təkamülü,mahiyyəti,funksiyaları, təsnifatı, modelləşdirmənin müxtəlif növləri və tətbiqi,ideal təbiəti,model və nəzəriyyənin münasibətinin qnoseoloji aspektləri işıqlandirilmaqla,biliyin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunan modelləşdirilmə metodunun məntiqi-qnoseloji təhlili verilir.