Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: M.M. Əliyeva, A.M. Əlizadə
Redaktor: S.M.Talışlı
Səhifə: 431
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2015
N° kataloq: 32 Ə56
Baxılma sayı: 2007
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərslikdə politologiyanın vacib tərkib hissəsi olan siyasət nəzəriyyəsinin elmi əsasları, kateqoriya və paradiqmaları nəzərdən keçirilir, müasir siyasi nəzəriyyələrin müddəaları kursun əsas problemləri konteksində ətraflı izah olunur.