Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Səhifə: 104
ISBN: 78-9952-40-426-5
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2013
N° kataloq: 7 T80
Qeyd: iş.rəh.Ç.Fərzəliyev
Baxılma sayı: 1780
 / 0
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Reyhan xanım Ə.Əzimzadənin rəssamlıq üslubundan tam bəhrələnib.O, zəmanəsinin, yaşadığl dövrün bir çox gerçəkliklərini çəkdiyi əsərlərində əbədiləşdirib.İzzət Seyidova teatr rəssamı olan ilk azərbaycanlı qadınıdır. Onun yaradıcılığında dəzgah boyakarlığı sahəsində portret janrına da yer ayrılmışdı. O, pedaqoji fəaliyyətə önəm verirdi. Bədurə xanımın yaradıcılığında geym özəl yer tutur, bütün yaradıcılığı boyu onu sənətin bu növü müşayət edir. O, geyim eskizlərini sadə biçimdə, lakonik, yığcam tərzdə həll edirdi.