Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Məhiş Alış oğlu Əhmədov
Redaktor: M.X.Meybullayev
Səhifə: 520
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338 Ə96
Baxılma sayı: 2895
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada qloballaşma şəraitində müstəqil dövlətə çevrilən və bazar iqtisadiyyatına keçən respublikamızda Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının qanunauyğunluqları, xüsusiyyətləri, ziddiyyətləri və problemləri araşdırılır.