Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Vaqif Şəkərəli oğlu Abışov
Redaktor: C.Ə..Əhmədov
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 1999
N° kataloq: 9 A13
Baxılma sayı: 1711
 / 0
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Politologiya fənni insanların siyasi dünyagörüşünün formalaşmasına siyasi elmin kateqoriyalarının mənimsəməsinə siyasətdə iştirakçılıq və s. haqqında bilik və təsəvvürlərin dərinləşməsi əsasında siyasi mədəniyyətin yüksəlməsinə böyük köməklik ğöstərir.