Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev, Aqil Əlirza oğlu Əliyev
Redaktor: Ə.M.Abbasov
Səhifə: 440
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2002
N° kataloq: 338 Ə56
Baxılma sayı: 2929
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində dövlətin iqtisadi siyasəti, bazar təsərrüfatının iqtisadi inteqrasiyası,bazar iqtisadiyyatında dövlət,Azərbaycanda iqtisadi islahatların aparılması,özəlləşdirmə,sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı, Azərbaycan dövlətinin pul-kredit,maliyyə,budcə,vergi,gömrük və sosial siyasəti şərh edilir.