Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Texnologiya və dizayn

Üzlük yoxdur
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 678
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 507
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 461
Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin tixnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 288
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 388
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 231
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 362
Üzlük yoxdur Biotexnologiya
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 58
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 323
Üzlük yoxdur Çörək-bulka və unlu-qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün qeyri-ənənəvi xammallar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 441
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 1063
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 815
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 950
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 266
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 313
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 202
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 478
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 3559
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 262
Üzlük yoxdur Maşın hissələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 308
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1013
Üzlük yoxdur Mexanika və molekulyar fizika
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 327
Üzlük yoxdur Moda və kostuyumun tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 504
Üzlük yoxdur Mürəkkəb və irinaxışlı parça toxunmaları
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 174
Üzlük yoxdur Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1362
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 221
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 172
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 178
Üzlük yoxdur Parça və geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 733
Üzlük yoxdur Parçanın quruluşu və təhlili
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 272
Üzlük yoxdur Polimer kimyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 200
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 204
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 256
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 228
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 132
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 425
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 203
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 313
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 546
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 176
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 529
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 237
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 67
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 171
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 207
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 349
Üzlük yoxdur Toxuculuq İstehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
Baxılma sayı: 297
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 204
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 196
Üzlük yoxdur Tərsimi həndəsə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1156
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 148
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu
tərəfindən G.M. Əhmədova
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 387
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 110
Üzlük yoxdur Ümumi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 258
Üzlük yoxdur Ümumi və  qeyri üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar
tərəfindən G.G. Şəfəqətova
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 205
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 245
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 243
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 213
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 140
Üzlük yoxdur Üzvi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 208
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 173
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1020
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 146
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının emalı və əsas texnoloji xüsusiyyətləri
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 136
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 522
Üzlük yoxdur Əyricilik istehsalının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 213
Üzlük yoxdur Зарубежная реклама: теория и практика
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 161
Üzlük yoxdur Основы химии
tərəfindən S.Ə. Həsənova
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 179
Üzlük yoxdur Свойства и электронная микрофрактография изломов аустенитных сталей
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 137
Üzlük yoxdur Структурное и радиафционное модифицирование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 179