Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Texnologiya və dizayn

Üzlük yoxdur
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 729
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 536
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 498
Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 318
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 411
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 256
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 402
Üzlük yoxdur Biotexnologiya
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 78
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 364
Üzlük yoxdur Çörək-bulka və unlu-qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün qeyri-ənənəvi xammallar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 461
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 1114
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 842
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1025
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 282
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 327
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 217
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 505
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 3840
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 282
Üzlük yoxdur Maşın hissələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 325
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1064
Üzlük yoxdur Mexanika və molekulyar fizika
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 349
Üzlük yoxdur Moda və kostuyumun tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 531
Üzlük yoxdur Mürəkkəb və irinaxışlı parça toxunmaları
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 186
Üzlük yoxdur Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1427
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 237
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 184
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 195
Üzlük yoxdur Parça və geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 816
Üzlük yoxdur Parçanın quruluşu və təhlili
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 287
Üzlük yoxdur Polimer kimyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 211
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 216
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 278
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 243
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 144
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 447
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 225
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 329
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 576
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 191
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 557
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 257
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 108
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 190
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 225
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 372
Üzlük yoxdur Toxuculuq İstehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
Baxılma sayı: 317
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 220
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 212
Üzlük yoxdur Tərsimi həndəsə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1206
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 163
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu
tərəfindən G.M. Əhmədova
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 417
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 129
Üzlük yoxdur Ümumi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 273
Üzlük yoxdur Ümumi və  qeyri üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar
tərəfindən G.G. Şəfəqətova
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 219
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 260
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 266
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 219
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 144
Üzlük yoxdur Üzvi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 219
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 178
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1089
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 152
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının emalı və əsas texnoloji xüsusiyyətləri
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 144
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 544
Üzlük yoxdur Əyricilik istehsalının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 220
Üzlük yoxdur Зарубежная реклама: теория и практика
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 167
Üzlük yoxdur Основы химии
tərəfindən S.Ə. Həsənova
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 187
Üzlük yoxdur Свойства и электронная микрофрактография изломов аустенитных сталей
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 150
Üzlük yoxdur Структурное и радиафционное модифицирование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 184