Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Texnologiya və dizayn

Üzlük yoxdur
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 645
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 482
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 428
Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin tixnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 269
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 372
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 211
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 335
Üzlük yoxdur Biotexnologiya
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı: 37
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 301
Üzlük yoxdur Çörək-bulka və unlu-qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün qeyri-ənənəvi xammallar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 421
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 1012
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 785
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 873
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 255
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 306
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 192
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 446
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 3366
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 249
Üzlük yoxdur Maşın hissələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 292
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 963
Üzlük yoxdur Mexanika və molekulyar fizika
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 317
Üzlük yoxdur Moda və kostuyumun tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 490
Üzlük yoxdur Mürəkkəb və irinaxışlı parça toxunmaları
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 169
Üzlük yoxdur Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1312
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 213
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 162
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 169
Üzlük yoxdur Parça və geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 702
Üzlük yoxdur Parçanın quruluşu və təhlili
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 258
Üzlük yoxdur Polimer kimyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 193
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 193
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 246
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 126
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 408
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 198
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 301
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 531
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 168
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 513
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 223
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 44
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 155
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 195
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 325
Üzlük yoxdur Toxuculuq İstehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
Baxılma sayı: 278
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 193
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 182
Üzlük yoxdur Tərsimi həndəsə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1064
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 139
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu
tərəfindən G.M. Əhmədova
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 362
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 99
Üzlük yoxdur Ümumi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 251
Üzlük yoxdur Ümumi və  qeyri üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar
tərəfindən G.G. Şəfəqətova
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 198
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 235
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 234
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 203
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 132
Üzlük yoxdur Üzvi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 196
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 168
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 975
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 136
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının emalı və əsas texnoloji xüsusiyyətləri
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 126
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 513
Üzlük yoxdur Əyricilik istehsalının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 200
Üzlük yoxdur Зарубежная реклама: теория и практика
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 155
Üzlük yoxdur Основы химии
tərəfindən S.Ə. Həsənova
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 175
Üzlük yoxdur Свойства и электронная микрофрактография изломов аустенитных сталей
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 131
Üzlük yoxdur Структурное и радиафционное модифицирование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 175