Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Texnologiya və dizayn

Üzlük yoxdur
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 834
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 604
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 553
Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 374
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 466
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 295
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 456
Üzlük yoxdur Biotexnologiya
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 108
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 416
Üzlük yoxdur Çörək-bulka və unlu-qənnadı məmulatlarının istehsalı üçün qeyri-ənənəvi xammallar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 517
Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 1210
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 923
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1153
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 364
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 240
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 550
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 4235
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 319
Üzlük yoxdur Maşın hissələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 371
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1172
Üzlük yoxdur Mexanika və molekulyar fizika
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 374
Üzlük yoxdur Moda və kostuyumun tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 582
Üzlük yoxdur Mürəkkəb və irinaxışlı parça toxunmaları
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 206
Üzlük yoxdur Ölçmə prosesləri və ölçü texnikası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1593
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 258
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 226
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 221
Üzlük yoxdur Parça və geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 903
Üzlük yoxdur Parçanın quruluşu və təhlili
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı: 325
Üzlük yoxdur Polimer kimyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 241
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 240
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 314
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 267
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 169
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 488
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 257
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 358
Üzlük yoxdur Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 658
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 214
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 623
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 283
Üzlük yoxdur Süd və süd məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 144
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 230
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı: 257
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 422
Üzlük yoxdur Toxuculuq İstehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
Baxılma sayı: 359
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 263
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 248
Üzlük yoxdur Tərsimi həndəsə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1309
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 190
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu
tərəfindən G.M. Əhmədova
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 467
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 149
Üzlük yoxdur Ümumi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 301
Üzlük yoxdur Ümumi və  qeyri üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar
tərəfindən G.G. Şəfəqətova
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 246
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 297
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 308
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 239
Üzlük yoxdur Üzvi kimya
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 155
Üzlük yoxdur Üzvi kimyadan praktikum
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 244
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 200
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 1195
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsulları texnologiyası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 187
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının emalı və əsas texnoloji xüsusiyyətləri
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 167
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 594
Üzlük yoxdur Əyricilik istehsalının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 239
Üzlük yoxdur Зарубежная реклама: теория и практика
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 181
Üzlük yoxdur Основы химии
tərəfindən S.Ə. Həsənova
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 202
Üzlük yoxdur Свойства и электронная микрофрактография изломов аустенитных сталей
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 174
Üzlük yoxdur Структурное и радиафционное модифицирование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 201