Çap 
Kateqoriya: Maliyyə
Müəllif: Məhəbbət Aşır oğlu Məmmədov, Nurpaşa Abas oğlu Novruzov, Rafiq Mahmud oğlu Əliyev
Redaktor: X.Ə. Hüseynov
Səhifə: 432
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338.5 Ə56
Baxılma sayı: 2416
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda investisiyanın iqtisadi məzmunu, təsnifatı, strukturu, investisiya fəaliyyəti və investisiya siyasəti; investisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələri və metodları; investisiya layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, tikintidə mənfəət və rentabellik, investisiyanın kreditləşdirilməsi və s. məsələlər araşdırılır.