Çap 
Kateqoriya: Maliyyə
Müəllif: Fazil Məmmədov, İlqar Seyfullayev
Redaktor: Y.A.Kəlbiyev
Səhifə: 376
ISBN: 978-9952-8215-2-9
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: 2 saylı filial (2 saylı t.b.,Bakı şəhəri - Həsən Əliyev, 135)
İl: 2013
N° kataloq: 338.8 M51
Baxılma sayı: 848
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Babayeva Natiqə

Xülasə:Kitabda klassik və müasir investisiya nəzəriyyələrinin kritik yanaşma ilə ümumi icmalı, investisiya mühitinin formalaşması prosesinə sistemli yanaşmanın tətbiqi nümunələri və investisiya fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi proseslərinin özünütəşkil nəzəriyyəsi baxımından əsaslandırılması verilmişdir.