Çap 
Kateqoriya: Maliyyə
Müəllif: Zahid Fərrux oğlu Məmmədov
Redaktor: A.Ş.Şəkərəliyev
Səhifə: 384
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338.5 M52
Baxılma sayı: 893
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada zəngin faktiki materialların sistemləşdirilməsi əsasinda, iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq, finans iqtisadiyyatının tərkibinə daxil olan qurum, bazar və alətlərin məzmunu və xüsusiyyətləri elmi cəhətdən əsaslandırılmış, onların təsnifləşdirilməsi və xarakteristikası geniş şəkildə şərh edilmişdir.