Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Qərib Şamil oğlu Məmmədov, İmran Hüseyn oğlu Əhmədov
Redaktor: R.Ə.Babayev
Səhifə: 520
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2002
N° kataloq: 631.4 M52
Baxılma sayı: 5049
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərs vəsaitində geodeziyanın qısa inkişaf tarixi, Yerin forması və ölçüləri, sadə planalma üsulları, teodolitlə planalma, plan və xəritə üzrə sahələrin ölçülməsi, layihənin yerə köçürülməsi, həndəsi nivelirləmə, taxeometrik planalma, avtomat və elektron taxeometrə iş qaydası və s. məsələlərdən bəhs olunur.