Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Murad Rəşid oğlu Bədirov, Rəşad Rəşid oğlu Bədirov
Redaktor: M.Ə. Axundov
Səhifə: 256
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338 B55
Baxılma sayı: 2564
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərs vəsaitində kapital bazarının növləri, əsas qiymətli kağızları, qiymətli kağızlara investisiya qoyuluşunda riskin təyini və beynəlxalq kapital bazarlarında beynəlxalq maliyyə institutlarının iştiraki kimi mövzulara geniş səpkidə yanaşılmışdır.