Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu Məmmədov
Redaktor: F.F. Mustafayev və b.
Səhifə: 568
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2009
N° kataloq: 338 M51
Baxılma sayı: 2239
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada bir iqtisadi sistemin inkişaf edərək digərinə,daha mütərəqqisinə keçidinin ümumi iqtisadi qanunauyğunluqları,Azərbaycanın keçid dövrünün iqtisadiyyatı,ilkin kapital yığımı,özəlləşdirmə və sahibkarlığın inkişafı,keçid dövründə Azərbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı problemləri vəs.məsələlər verilmişdir.