Lovegra Experiences Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Meizitang Soft Gel Reviews Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs
Əmtəəşünaslıq - Əmtəəşünaslıq - Qida fiziologiyası
 Çap 
Kateqoriya: Əmtəəşünaslıq
Müəllif: Nüsrət Heydər oğlu Qurbanov, Afilə Əli qızı Qurbanova, Ü.İ. Xəlilova
Redaktor: Ə.H.Əliyev
Səhifə: 205
ISBN: 5-8020-1641-8
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 664 Q85
Baxılma sayı: 617
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Bu kitabda qida fizioloğiyası sahəsində məlum olan müasir elmi müddəalar, həzm sistemi və həzmolma proseslərinin ümumi qanunauyğunluqları, qida rasionları üçün enerji dəyərinin normalaşdırılmasının elmi əsasları, onlarda əsas qidalı maddələrin normalaşdırılmasına ğöstərilən elmi yanaşmalar, rasional qidalanma və müalicə profilaktiki iaşə, pəhriz iaşəsinin kütləvi qidalanma müəssisələrində təşkilinə ğöstərilən fizioloji tələblər işıqlandırılmışdır.