Çap 
Kateqoriya: Əmtəəşünaslıq
Müəllif: R. S. Əkbərov
Redaktor: Ə.P. Həsənov
Səhifə: 416
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2001
N° kataloq: 66/68 Ə42
Baxılma sayı: 995
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərslikdə toxuculuq materialşünaslığı haq.üm.məlumat,onun inkişaf tarixi,toxuculuq lif,sap və materiallarının təsnifatı,xassələrinin əsas xarakteristikaları,mikroskopiyası,təbii və kimyəvi toxuculuq liflərinin alınması,ilk emalı,toxuculuq istehsalının texnologiyası və s. haqqında geniş materiallar verilmişdir.