Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Əmtəəşünaslıq

Üzlük yoxdur Ayaqqabı, qalantereya və xəz mallarının keyfiyyət ekspertizası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 362
Üzlük yoxdur Azərbaycan çörəyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 333
Üzlük yoxdur Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı: 301
Üzlük yoxdur Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı: 253
Üzlük yoxdur Bitki mənşəli ərzaq məhsulları əmtəəşünaslığı praktikumı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 276
Üzlük yoxdur Evdə konservləşdirmə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 255
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1735
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının estetikası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 677
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı: 1039
Üzlük yoxdur Materialşünaslıq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1168
Üzlük yoxdur Metrologiya
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 752
Üzlük yoxdur Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 325
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1137
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena kursundan laboratoriya prakktikumu
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı: 115
Üzlük yoxdur Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 381
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. I h.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 246
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. IIh.
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı: 157
Üzlük yoxdur Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 398
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1088
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının praktikumu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 146
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı: 218
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya tədqiqatı
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 265
Üzlük yoxdur Qida fiziologiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 140
Üzlük yoxdur Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı: 305
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 793
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları fənni üzrə praktikum
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 145
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 334
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 493
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 1427
Üzlük yoxdur Şərabın texnologiyası və ekspertizası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 260
Üzlük yoxdur Tamlı malların ekspertizası
tərəfindən S. Ö. Əhmədova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 288
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 589
Üzlük yoxdur Toxuculuq materialşünaslığı
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 337
Üzlük yoxdur Yüngül sənaye məhsulunun standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 282
Üzlük yoxdur Zeytun və zeytun yağı
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 141
Üzlük yoxdur Ədviyyələr və tamlı qatmalar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı: 230
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı: 480
Üzlük yoxdur Ərzaq malları əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 323
Üzlük yoxdur Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 366
Üzlük yoxdur Ərzaq mallarının ekspertizası. I h. Bitki mənşəli məhsulların ekspertizası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 688
Üzlük yoxdur Ərzaq mallarının ekspertizası. II h. Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı: 546
Üzlük yoxdur Ərzaq məhsullarının adları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı: 295
Üzlük yoxdur Ət, balıq, yumurta və yumurta məhsullarının ekspertizası üzrə laboratoriya işlərin yerinə yetirilməsinə dair dərs vəsaiti
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı: 326
Üzlük yoxdur Азербайджанская кухня
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı: 188
Üzlük yoxdur Квалиметрия и управление качеством продукции
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 253
Üzlük yoxdur Основы научных исследований
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı: 212
Üzlük yoxdur Патентоведение
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı: 289
Üzlük yoxdur Применение пищевых добавок, биологически активных веществ и ингредиентов в производстве продуктов питания
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 108
Üzlük yoxdur Сертификация
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı: 221